Begynner du å bli lei av valvedrills i tareskogen? Ønsker du å bidra miljøet og gi noe tilbake etter alle år med fantastiske opplevelser havet rundt Norge har gitt deg?

Project Baseline er et GUE-initiativ som startet noen år tilbake. Hovedoppgaven er å kartlegge verdens hav og tilstanden det befinner seg idag, slik at vi kan se endringer i fremtiden. Forskjellig data samles og områder dokumenteres.

Project Baseline introduksjonsvideo:

Project Baseline Norway er i oppstartsfasen, og første line ble rullet noen dager tilbake i Oslo-området:


I tillegg prøver noen ildsjeler å starte opp en site i Trondheim samt i Bergen, sistnevnte med første stasjon ved Øygarden.

Her er en oversikt over Norge med kommende stasjoner merket:
Screen Shot 2013-06-28 at 4.26.58 PM

Det er rom for å starte opp stasjoner over hele landet, og hvis du ønsker å starte en ny site er det bare å ta kontakt med GUE.

Ønsker du å bidra sitene som er under oppstart kan du ta kontakt med:

Edward for Oslo-området: baselinenorway@gmail.com
Andreas for Bergen-området: andreas@dykkerlosjen.org
Joakim for Trondheim-området: skjefstad.joakim@gmail.com

Merk:
Prosjektet trenger frivillige, både dykkere og ikkedykkere. Web, fotografi, PR og logistikk er bare noen av tingene som må komme på plass. Hvis du føler du har lyst til å bidra men ikke vet hvordan, spre ordet til andre og ta kontakt!

Følg med Facebook-siden for oppdateringer: https://www.facebook.com/ProjectBaselineNorway

GUE Project Baseline hjemmeside: http://projectbaseline.org

Hvis du kjenner noen som er interessert i å gi input, organisasjoner som har prosjekter gående om vannkvalitet i områdene eller som på en eller annen måte har interesse i dette, spre ordet!

Advertisements